Profesionalni servis elektronske arhive je više nego arhiva

Multifinkcionalnost naprednog arhiviranja elektronske dokumentacije je više od samog arhiviranja dokumenata. Ovo okruženje omogućava sigurno i jednostavno arhiviranje dokumentacije koja je dostupna jednim klikom u bilo kojoj situaciji. Predstavlja rešenje za skupe i nepregledne papirne arhive. Postojeći informacioni sistemi u preduzeću dobiće na vrednosti sa jednostavnom integracijom web funkcija elektronskog Arhiva.

Dnevno kreirate i primate velike količine dokementacije. Fakture, ugovori, razna dokumentacija koja se gomila i zauzima prostor takođe može da dovede do gubitka podataka. Pretraga papirne arhive oduzima mnogo vremena. Pojednostavite i optimizujte poslovni proces i pređite sa papirne na elektroniksku dokumentaciju.

Da bito postigli, potrebna je elektronska arhiva, koja mora biti u skladu sa zakonom i koja mora da omogući digitalni potpis, autentičnost dokumenta,... Da li su vam sve ove informacije komplikovane. Ne brinite, razvili smo rešenje koje je prilagođeno i pristupačno za sve kompanije na osnovu količine i vrste posla i dokumentacije koju koriste. Sa ciljem da u budućnosti optimizuju svoj posao. Zamenite papirne arhive sa elektronskim i sačuvajte vreme prostor i novac.

Profesionalni arhiv je više od obične arhive
Multifunkcionalnost elektronske arhive čini je više od obične arhive. Ovakav jednostavan način čuvanje elektronske dokumentacije koji je jednostavan i siguran dostupan je samo jednim klikom u bilo kojoj situaciji.

Prednosti elektronskog arhiva
Optimizovanje poslovnih procesa; Automatizacija popunjavanja formi, trenutna dostupnost i veća transparentnost ubrzavaju poslovne procese.