•  +382 (20) 22 95 60
  • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

SERVISI

POSLOVNI IZAZOVI

Zašto neke kompanije prevazilaze jednostavno svakodnevne poslovne izazove? Kako uspijevaju da odrađuju poslove brže, efikasnije i sa više zadovoljstva za svoje korisnike? Šta nas razdvaja od uspjeha?

Teorija nam govori da optimizujemo svoje funkcije, smanjimo troškove, povećamo kontrolu, povećamo zadovoljstvo svojih korisnika i uspjeh je zagarantovan. Zbog čega i dalje koristite klasičan, ručni način slanja dokumentacije, poštanske usluge i papirne arhive? Da li je razvoj ili kupovina dodatnih aplikacija skupa, da li ste upoznati sa svim opcijama i mogućnostima, da li su zakoni suviše komplikovani?

VRIJEME JE ZA AKCIJU

Preuzmite sledeći korak da bi postali konkurentniji. Sa rešenjima ZZI omogućavamo Vam trenutni prelaz na bezpapirno elektronsko poslovanje kako interno tako i sa Vašim partnerima. Bezpapirno elektronsko poslovanje Vam omogućava fleksibilnost i bolje performanse. U poređenju sa papirnom dokumentacijom, troškovi mogu biti smanjeni i do 90% u zavisnosti od stepena proširenja elektronskog poslovanja.

  • Automatizacija zadataka; obrada i štampanje dokumentacije, unos, frankiranje, slanje, registrovanje u ERP sistemima – stepen ovakvih zadataka može biti drastično smanjen ili eliminisan u cjelosti.
  • Smanjeno čekanje odgovora; elektronska dokumentacija se razmjenjuje u trenutnku. Automatski procesi omogućavaju trenutno snimanje podataka u ERP sistemima i simultano validiranje podataka, količina, cijena, ...
  • - Tačnost podataka; razmjena podataka se izvodi po pravilima poznatim pošiljaocu kao i primaocu. Ovo omogućava tačnost interpretacije nevezano od države ili aktivnosti kompanije. Moguće tipične greške su automatski eliminisane u startu i sprečavaju pogrešne interpretacije telefonskih narudžbi, nečitkih fax poruka, gubljenja dokumentacije, itd...
  • Smanjenje troškova; Automatizacija zadataka, smanjeno vrijemem čekanja, eliminacija grešaka i bezpapirno poslovanje doprinose efikasnijem i većem smanjenju troškova.
  • Kontrola i sigurnost: Elektronska dokumentacija dozvoljava kontrolu transakcija i uvodi dodatne poruke i statuse, kao što su izvještaj o dostavljenoj poruci, status plaćanja, itd... Korišćenje VAN (engl. value-added network) omogućava kompletnu kontrolu nad procesom prenosa, statusom dokumenta, itd...

NAPREDNA PLATFORMA ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Postoje preduslovi za uspješan prelazak na bezpapirno poslovanje. BizBox je platforma koja omogućava sigurno pravljenje, distribuciju i čuvanje dokumentacije i poruka:

Standardizovan jezik komunikacije

Omogućavamo standardizaciju u komunikaciji sa ostalim partnerima i sistemima u razmjeni sa naprednom konverzijom, bez obzira na tip strukture dokumenta korisnika (EDIFACT, XML, eSlog itd...)

Softver

Obezbjeđujemo alate i interfejse za integraciju, pripremu i prijem poruka za korisnika.

Komunikaciona mreža

Obezbjeđujemo naprednu VAN mrežu koja je zasnovana na najmodernijoj tehnologiji i opremi. Sa naprednim upravljanjem i kontrolom, korisnicima je dozvoljeno da bezbjedno razmjenjuju elektronske poruke i prate ih u okviru mreže.

Sistem za dugoročno čuvanje dokumenata

Sa naprednim sistemom za čuvanje podataka, vodimo računa o zakonskoj usklađenosti i ciklusima upravljanja dokumentima (timestamp).

services CAPTURE

Zahvat

services PREPARE

Priprema

services DISTRIBUTE

eRazmena

services RECEIVE

Prijem

services STORAGE

Arhiv

Napredne funkcije ZZI mreže omogućavaju podršku različitim poslovnim procesima. Naša rešenja su namjenjena kako malim tako i velikim preduzećima. Obzirom na otvorenost i fleksibilnost platforme možemo implementirati vaše zahtjeve brzo, naročito u oblastima:

  • trgovina i logistika sa podrškom u procesima nabavke
  • proizvodnja, u procesima kupovine i upravljanjem zalihama
  • E-države, u poljima poslovanja sa carinom i izvještavanja za sektore statistike.

SERVISI

Friend, all contents comes from module manager.... You will find banner text from position name (position1) , What We Do position name (middle1) , Our History (middle2) , teams memners position name (team)

Note : Make sure click ( toggle editor ) before edit article or module content .

MREŽA ZA BEZBJEDNU ELEKTRONSKU RAZMJENU

Na polju tehničko rješenja za razmjenu informacija, obezbjeđujemo moćnu komunikacionu infrastrukturu (VAN) zasnovanu na najmodernijoj IT opremi sa naprednim sistemom upravljanja i kontrole sistema.

Naše aplikacije su razvijene za jednostavniju pripremu, konverziju i prosleđivanje, omogućavaju integraciju poruka različitih standarda. Naša komunikaciona tehnologija osigurava siguran i pouzdan prenos poruka, omogućava praćenje sa punom kontrolom nad transakcijama.

Otvorenost mreže i podrška različitim protokolima konekcija dozvoljava razmjenu sa bilo kojim partnerom, bankom, državnom institucijom i drugim mrežama.

Multifunkcionalnost naprednog arhiviranja elektronske dokumentacije čini je mnogo više nego običnu arhivu. Ovo po okolinu pogodno rješenje obezbjeđuje bezbjedno i jednostavno arhiviranje dokumenata sa jednim klikom u bilo kojim okolnostima. Rješava nepreglednu i skupu klasičnu papirnu arhivu. Postojeći informacioni sistem dobija potpuno novu praktičnu vrijednost sa jednostavnom integracijom eArhiv web funkcijama.

BIZBOX U REGIONU

Macedonia
Serbia
Montenegro
Slovenia

PITANJA I PODRŠKA

Za pitanja nas kontaktirajte na:
T: +382 (20) 22 95 60
E: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Za podršku nas kontaktirajte na:
T: +382 (20) 22 95 60
E: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Powered by ZZI