logo2

PRIJAVA REGISTRACIJA

KAJ JE eIMENIK POSLOVNIH PARTNERJEV?

eImenik omogoča pregled informacij o prejemu eRačunov podjetij, ki so vključena v sistem bizBox/ZZInet in povezanih omrežij, ki zagotavljajo informacije o uporabnikih eIzmenjave iz svojega okolja.

Iskanje je mogoče po nazivu ali davčni številki podjetja, podprto pa je tudi iskanje po delu naziva ali davčne številke. Stolpca »DAVČNA ŠTEVILKA« in »NAZIV PODJETJA« podajata informacijo, če izbrano podjetje že omogoča poslovanje z eRačuni. Stolpec »OMREŽJE« vam podaja informacijo v katerem omrežju je podjetje prijavljeno. Če je podjetje prijavljeno v več omrežjih, se lahko pojavi večkrat. Izberete lahko tudi željeno število prikazov na stran.

V eImenik je že vključen tudi pregled prejemnikov eRačunov okolja javne uprave UJPnet, ki poslujejo z eRačuni. Za partnerje v UJPnet okolju (javne institucije) je objavljen tudi IBAN, katerega uporabljajo za ePoslovanje.

V bizBox se lahko brezplačno prijavi katerakoli organizacija ali poslovni uporabnik. Poslovnega uporabnika lahko ob soglasju v bizBox vključi tudi partner (ponudnik poslovno informacijskih rešitev).

Za prejem eRačuna se registrirajte tukaj:

BREZPLAČNA REGISTRACIJA

www.zzi.si
E mail: info@zzi.si
Tel.: +386 (0)1 530 33 00

 

www.bizbox.eu
E mail: prodaja@zzi.si
Tel.: +386 (0)1 530 33 00