•  +382 (20) 22 95 60
  • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

NOVOSTI

Projekat razvoja NCTS

 
Projekat Tehničke pomoći Upravi carine Srbije za podršku modernizaciji carinskih sistema predstavlja deo reforme javne uprave Instrumenta za predpristupnu pomoć 2011 (IPA).

Svrha finansiranja ovog projekta od strane Evropske Unije je ojačavanje administrativnog i operativnog kapaciteta Uprave carine Srbije (UCS) i relevantnih učesnika u cilju ispunjavanja zahteva EU u oblasti Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema, ovlašćenog privrednog subjekta, trgovinskih olakšica i upravljanja rizikom. Tokom 27 meseci trajanja projekta, angažovani stručnjaci će pomoći u modernizaciji carinskih sistema Uprave carine Srbije, u skladu sa najboljim praksama, standardima i postupcima.

Evropska Unija je najveći donator u sektoru carine, koji podstiče njenu modernizaciju usklađivanjem sa EU standardima, kao i sa zakonskim aktima i postupcima. Novi projekat tehničke pomoći Upravi carine Srbije za podršku modernizaciji carinskih sistema uglavnom se odnosi na razvoj Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS) u Republici Srbiji i pomoć za njen pristup Srbije EU/EFTA Konvenciji o zajedničkom tranzitnom postupku.
Opšti cilj projekta „Tehnička pomoć Upravi carina Srbije za podršku modernizaciji carinskih sistema“ je podrška modernizaciji javne uprave kojom se obezbeđuje zaštita fiskalnih i finansijskih interesa Republike Srbije, olakšice u zakonom regulisanoj trgovini kao i društvena zaštita. Pored toga, glavni cilj je dalja pomoć Upravi carina Srbije u implementaciji standarda i praksi EU.
Stoga, u okviru projekta će biti sprovedena temeljna procena situacije u oblasti carinskih sistema pomoću precizne GAP analize, poređenjem trenutnog statusa i situacije sa zahtevima EU/EFTA Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku. U saradnji sa stručnjacima UCS ovo će dovesti do razvoja Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema i neophodnog Sistema upravljanja garancijom. Kako bi se obezbedila zaštita fiskalnih i finansijskih interesa, projekat će razviti Sistem upravljanja rizikom, koji će biti korišćen za tranzitni postupak kao i za sve ostale carinske postupke. Pored toga, u okviru projekta će biti implementiran i sistem Ovlašćenog privrednog subjekta (AEO) i sproveden program obuke carinskih službenika kako bi se upoznali s postupcima i radnjama koje treba preduzeti za AEO. Na kraju, u okviru projekta će biti izvedena i studija izvodljivosti kako bi se odredili prioriteti za unapređenje postupaka carinske kontrole u Srbiji i metodologije koja se primenjuje na železnički, rečni i vazdušni prevoz.
Osim toga, biće pokrenut program mentorstva i obuke za menadžere UCS kako bi se u potpunosti upoznali sa standardima i najboljim praksama u EU, što će obuhvatiti prenošenje praktičnog iskustva tokom relevantne studijske posete zemljama članicama EU ili zemljama EFTA.
U okviru projekta će biti sprovedene i aktivnosti vezane za informisanje javnosti o NCTS-u koji će koristiti Uprava carina Srbije prema EU & EFTA tranzitnim standardima i organizovane konferencije i radionice za javnost i relevantne aktere.

BIZBOX TRAŽI POSLOVNE PARTNERE U CRNOJ GORI

Dug niz ZZI partnera profitira iz našeg iskustva i vrijedne funkcionalnosti postignute integrisanjem naših rešenja i servisa sa poslovnim sistemima kao što su: ERP, EMR, CRM, EAI i drugi...

PITANJA I PODRŠKA

Za pitanja nas kontaktirajte na:
T: +382 (20) 22 95 60
E: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Za podršku nas kontaktirajte na:
T: +382 (20) 22 95 60
E: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Powered by ZZI