•  +382 (20) 22 95 60
 • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

ZZInet

ZZInet

ZZInet klijenti i servisi za elektronsku razmjenu poruka su namjenjeni svima koji žele razmjenjivati različite vrste elektronskih dokumenata i poruka unutar vlastitog okruženja ili sa partnerima. Korišćenjem rešenja ZZInet, na jednostavan i transparentan način, se vrši razgraničavanje između postojećih aplikacija i kompleksnog integrisanja različitih sistema kao i elektronske razmjene podataka.

ZZInet

Preuzmite sledeći korak da bi postali konkurentniji. Sa rešenjima ZZI omogućavamo Vam trenutni prelaz na bezpapirno elektronsko poslovanje kako interno tako i sa Vašim partnerima. Bezpapirno elektronsko poslovanje Vam omogućava fleksibilnost i bolje performanse. U poređenju sa papirnom dokumentacijom, troškovi mogu biti smanjeni i do 90% u zavisnosti od stepena proširenja elektronskog poslovanja.

ZZInet sistem za elektronsku razmjenu podataka Vam omogućava:

 • Besplatno korišćenje ZZInet klijenta.
 • ZZInet klijent omogućava automatsku i ručnu (na zahtev korisnika) razmjenu poruka između programa istog ili različitih informacionih sistema. Moguće je podešavanje parametara ZZInet-a čime je omogućena nezavisnost korisnika i fleksibilnost rada.
 • Automatsko transformisanje formata i strukture poruka (ASCI, XML, EdiFACT,…) tokom izvođenja razmjene.
 • Automatizacija zadataka; obrada i štampanje dokumentacije, unos, frankiranje, slanje, registrovanje u ERP sistemima – stepen ovakvih zadataka može biti drastično smanjen ili eliminisan u cjelosti.
 • Smanjeno čekanje odgovora; elektronska dokumentacija se razmjenjuje u trenutnku. Automatski procesi omogućavaju trenutno snimanje podataka u ERP sistemima i simultano validiranje podataka, količina, cijena, ...
 • Tačnost podataka; razmjena podataka se izvodi po pravilima poznatim pošiljaocu kao i primaocu. Ovo omogućava tačnost interpretacije nevezano od države ili aktivnosti kompanije. Moguće tipične greške su automatski eliminisane u startu i sprečavaju pogrešne interpretacije telefonskih narudžbi, nečitkih fax poruka, gubljenja dokumentacije, itd...
 • Smanjenje troškova; Automatizacija zadataka, smanjeno vrijemem čekanja, eliminacija grešaka i bezpapirno poslovanje doprinose efikasnijem i većem smanjenju troškova.
 • Kontrola i sigurnost: Elektronska dokumentacija dozvoljava kontrolu transakcija i uvodi dodatne poruke i statuse, kao što su izvještaj o dostavljenoj poruci, status plaćanja, itd... Korišćenje VAN (engl. value-added network) omogućava kompletnu kontrolu nad procesom prenosa, statusom dokumenta, itd...

ZZInet-mreža

bizBox elektronska razmjena zasniva se na mreži elektronskog poslovanja ZZInet, koja se temelji na EDI standardima i obezbjeđuje poslovne mežunarodne usluge elektronske razmjene još od 1999 godine. EDI mreža obezbjeđuje formalnu i pouzdanu razmjenu različitih vrsta standardnih dokumenata te time podržava izvođenje različitih poslovnih procesa između partnera. Sa našim rješenjem su obezbijeđeni standardi, uslovi revizije, bezbjedonosne funkcije, kao i povezanost ne samo na lokalnom nivou već i međunarodnom.

Našu mrežu čini:

 • Povezanost između prtnera u Crnoj Gori na preko 200 lokacija.
 • Povezanost preko 10 000 partnera na nivou EU .

ZZInet-pristupne tačke

Pristup okruženju ZZInet-a je moguće na različite načine preko različitih pristupnih tačaka ili konektora. Na taj način se mreža ZZInet-a jednostavno prilagodi partneru u obezbjeđivanju sigurnosti, bezbjednosti, praćenja i automatizacije postupka razmjene elektonskih poruka. Na raspolaganju našim partnerima je više besplatnih alata (WEB, klijent..). Naša mreža omogućava partnerima razmjenu različitih tipova standardnih  i nestardardnih dokumenata.

Različite vrste dokumenata su prisutne na različitim područjima poslovanja:

 • eCarinjenje, razmjenu carinskih dokumenata klijenta.
 • ERačuni, slanje elektonskih računa partnerima.
 • eNaruđžbe, slanje automatskih naruđžbi partnerima
 • Potvrde naruđžbi.

ZZInet

Friend, all contents comes from module manager.... You will find banner text from position name (need help)

Note : Make sure click ( toggle editor ) before edit article or module content .

PITANJA I PODRŠKA

Za pitanja nas kontaktirajte na:
T: +382 (20) 22 95 60
E: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Za podršku nas kontaktirajte na:
T: +382 (20) 22 95 60
E: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Powered by ZZI