Podaljšanje certifikacije eHramba.si

Podjetje ZZI d.o.o. je prejelo certifikat za podaljšanje certifikacije storitve in rešitve elektronske hrambe dokumentov eHramba.si.

ehramba2

Revizorji so na vsakoletnem pregledu izvajanja storitve elektronske hrambe izvedli pregled izvajanja storitev, uvedenih kontrolnih mehanizmov in posredovane dokumentacije.
 
Storitev in rešitev eHramba.si je certificirana do 23.6.2020. Na kar se skladno z Arhivom RS ponovno opravi pregled.
 

Zakonska skladnost elektronskega arhiva

eHramba.si je certificirana kot zakonsko skladna rešitev in kot storitev pri Arhivu RS, ki je pooblaščen organ za registracijo in certifikacijo v Republiki Sloveniji. S tem ZZI prevzema odgovornost za zagotavljanje delovanja, varnosti in funkcionalne skladnosti z zahtevami zakonodaje. ZZI (eHramba.si) ima tudi potrjena notranja pravila, poleg tehnoloških zahtev glede dolgoročne varne hrambe dokumentarnega gradiva (MoReq) so v sistemu eHramba upoštevani tudi najpomembnejši standardi, ki urejajo organizacijo arhivske službe, poslovanje z elektronskimi dokumenti in popisovanje arhivskega gradiva.
 
S certifikacijo podjetja ZZI d.o.o. in sistemov po ISO standardih 9001 in 27001, skladnostjo z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA), Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) in EU uredbo eIDAS zagotavljamo uporabniku enakovreden pravni status (dokazno vrednost) dokumentov hranjenih v sistemu eHramba.si z dokumenti hranjenimi v materialni obliki oz. papirju. Programska oprema in storitev eHramba.si sta certificirani pri Arhivu RS.
 
eHramba.si je več kot arhiv
eHramba.si je certificiran zakonsko skladen repozitorij eDokumentov, ki zagotavlja verodostojno elektronsko hrambo v oblaku.
 
Varnost in kvaliteta delovanja z možnostjo integracije v druge informacijske sisteme zagotavl-ja uporabnikom prijazno in učinkovito brezpapirno poslovanje, kadarkoli in kjerkoli z enim klikom. Indeksacija arhiva, revizijske sledi, enotna pooblastila in ureditev dokumentacije celotne organizacije odpravlja težko pregledno ter drago urejanje in hrambo dokumentacije. Vaši dokumenti bodo varno dostopni iz vaših obstoječih aplikacij, preko spleta in tudi mobilno.
Komu je namenjena storitev?
eHramba.si je prilagojena različnim organizacijskim enotam ali procesom organi-zacij različnih velikosti.Predpripravljena notranja pravila, integracije v poslovne aplikacije, klasifikacijski načrti in vzorci eDokumentov omogočajo poenostavljeno uvedbo elektronske hrambe dokumentov tudi za mala podjetja.
 

Prilagoditev postopnemu uvajanju ePoslovanja in nadomeščanju papirja olajša pot k digitalnemu podjetju. Skupaj s partnerji zagotovimo tako javni upravi kot podjetjem tudi pretvorbo/skeniranje in masovni prevzem dokumentacije v eHrambo.