Potvrđena sintaksa novog Evropskog standarda za e-Računa

Evropsko tijelo za standardizaciju (CEN) potvrdilo je da će se novi evropski standard za e-Račune sastojati od sintakse UBL i UN / CEFACT.

eu

Evropsko tijelo za standardizaciju (CEN) potvrdilo je da će se novi evropski standard za e-Račune sastojati od sintakse UBL i UN / CEFACT. Konačna objava standarda predviđena je za naredne mjesece. Prema Direktivi 2014/55 / EU, CEN je dužan da konačno potvrdi novi standard u maju 2017 godine. Sa uvođenjem evropskog standarda za e-Račune, biće omogućeno prekogranično poslovanje i interoperabilnost između država članica.

Administracija javne uprave u državama članicama će morati da obezbijedi prijem i slanje e-Računa u skladu sa novim standardom najkasnije do novembra 2018. godine. Više o novom evropskom standardu za eRačune možete naći na ovom linku: http://ubl.xml.org/