Carinsko skladiščenje

Carinsko skladiščenje podjetju omogoča, da se lahko neunijsko blago hrani v prostorih ali na drugih odobrenih lokacijah, ne da bi za takšno blago veljala uvozna dajatev ali druge dajatve ter ukrepi trgovinske politike, razen če ne prepovedujejo vstopa oz. izstopa blaga s carinskega območja Unije.

Podrobno je predstavljeno delovanje rešitve ZZIcw, vnos podatkov, izdelava izpisov, pregled evidenc, itd. Prikazan bo celoten proces, od vnosa blaga v skladišče do iznosa blaga iz skladišča ter obremenjevanje in razbremenjevanje garancije z referenčnim carinskim dolgom.

Deli na