Poslujte brezpapirno

Okolje za brezpapirno poslovanje

bizBox platforma v oblaku združuje storitve brezpapirnega elektronskega poslovanja v podjetjih in med podjetji s širokim naborom orodij in tehnologij.

Pomembne lastnosti bizBox platforme so kvaliteta, zakonska skladnost in odprtost sistema.

Storitve ePoslovanja in povezovanja med podjetji morajo podpirati standarde, varnost podatkov in procesov, celovitost, integracijo z drugimi rešitvami in storitvami ter nuditi kakovostno podporo uporabnikom.

bizBox storitve so vključene v več kot 50 aplikacij, vključene so tudi v ponudbo več kot 40 partnerjev v 5 državah.

Širok nabor storitev za ePoslovanje

bizBox platforma zagotavlja enoten vmesnik in storitve za dostop do širokega nabora funkcij, zakonsko skladnega brezpapirnega poslovanja v oblaku. bizBox platforma temelji na sporočilni in storitveni arhitekturi.

Zgrajena je modularno na osnovi standardov, ki zagotavljajo povezovanje in prilagojeno uporabo različnih bizBox storitev v poljubnih kombinacijah za različne namene.

Storitve bizBox so prilagojene za podporo specifičnim procesom (kot sta eNaročanje in Logistika), lahko pa se uporabljajo samostojno (npr. eHramba.si in eIzmenjava).

Širok nabor storitev za e Poslovanje

Omrežje eIzmenjave bizBox

Varne elektronske poti za zagotavljanje verodostojne izmenjave poslovnih dokumentov in izvajanje različnih B2B procesov. Gre za osnovno bizBox sporočilno infrastrukturo za varno in zanesljivo dostavo elektronskih dokumentov do prejemnika.

Biz Box Homepage 2 e Izmenjava

eHramba.si

Storitev zakonsko skladne certificirane elektronske hrambe dokumentov je pomemben gradnik bizBox storitev, ki je uporabnikom na razpolago samostojno.

Na eHramba.si infrastrukturi v povezavi z eIzmenjavo deluje tudi eNabiralnik, ki zagotavlja enoten repozitorij prejetih in izdanih dokumentov.

E Hramba si

Enoten dostop in uporaba bizBox storitev

Zagotovljeno je enotno upravljanje pooblastil in skupne prijave na različne storitve bizBox. Lastnosti in pravice se vodijo ločeno za uporabnika in podjetja.

Vsi dostopi in vloge so vodeni enotno in omogočajo uporabo bizbox storitev preko različnih kanalov in vmesnikov (spletna in mobilna aplikacija, programski vmesnik).

Enoten dostop in uporaba biz Box storitev

Podpora B2B procesom

Zagotovljene so storitve in okolja za izvajanje ter upravljanje B2B procesov in aktivnosti med podjetji (naročanje, računi, logistika in dostava ipd.).

Storitve so podprte z naprednimi registri, matičnimi podatki, imeniki ter orodji za upravljanje procesov, sledljivost in nadzor.

Podpora B2 B procesom

Odprta platforma in API arhitektura

bizBox zagotavlja odprt dostop do storitev eIzmenjava in eHramba.si ter orodij za izvajanje B2B procesov.

Zagotovljeni so programski vmesniki, spletne storitve, protokoli, sporočilne vrste, varne poti.

Na enak način so povezane tudi aplikacije in platforme znotraj bizBox ekosistema med partnerji.

Mobilni, spletni in aplikativni vmesniki

Vmesniki so neodvisni od bizBox platforme in jih razvijajo različni ponudniki ali jih integrirajo v svoje aplikacije za izvajanje procesov brezpapirnega poslovanja.

bizBox spletni portal je namenjen upravljanju storitev, nadzoru in sledljivosti delovanja ter sodelovanja s partnerji.

Odprta platforma in API arhitektura

Uporabnikom in podjetjem prilagojena uporaba

bizBox platforma ponuja širok nabor naprednih orodij, ki zagotavljajo zakonsko skladnost, optimizirajo procese in so vstopna točka za brezpapirno poslovanje.

Stalno vlaganje v razvoj in uporabne napredne tehnologije ter model obračuna po porabi malim in srednjim podjetjem zagotavlja enak način avtomatizacije nabavnih verig in eIzmenjave, kot jih zahtevajo velika podjetja in sistemi.

Orodja in vmesniki:

 • eNabiralnik, ki združuje eIzmenjavo in eHrambo.si ter B2B procese s partnerji
 • Orodja za konverzije in kontrole eDokumentov in standardov
 • Komponente za podpis in prijavo
 • Orodja in klienti za izdajo in pošiljanje eDokumentov
 • Orodja za upravljanje povezav storitev eHramba.si in eIzmenjave
 • Storitve prepoznavanja - OCR nestrukturiranih dokumentov
Uporbnikom in podjetjem prilagojena uporaba

Poslujte brezpapirno že danes!

bizBox platforma je preko eIzmenjave/eNabiralnika dosegljiva uporabnikom takoj, zgolj z registracijo direktno na ZZI ali preko partnerjev.

Prednosti:

 • Največje omrežje eIzmenjave v Sloveniji in regiji
 • Najbolj razširjena storitev zakonsko skladne eHrambe v Sloveniji
 • Enotna točka za verodostojno ePoslovanje za vse standarde in države
 • Integracija brezpapirnega poslovanja v vaš sistem brez novih vmesnikov
 • Enostavna prijava in nizki stroški uporabe
 • Storitev v oblaku eHramba.si v paketu z vašim dokumentnim ali finančnim sistemom
 • Kvalitetna podpora 24/7 brez dodatnih stroškov