Avtomatizirani zunanjetrgovinski – carinski postopki

bizBox eCustoms platforma združuje digitalne rešitve za zunanjetrgovinske in carinske postopke ter poročanje za podjetja in njihove zastopnike po EU in globalnih standardih.

Brezpapirno izvajanje postopkov v bizBox okolju je prilagojeno uporabnikom, procesom v nabavnih verigah in podjetjih ter zato zagotavlja povečanje hitrosti, nadzor in zakonsko skladno izvajanje vseh vrst carinskih, trošarinskih, uvozno-izvoznih postopkov.

Omogočeno je tudi sodelovanje vseh deležnikov v postopkih, povezava celotne poti pošiljk in postopkov, sledenje in delo z več dovoljenji.

bizBox eCustoms je mogoče prilagoditi potrebam in procesom podjetij.

Povpraševanje

AIS, AES – Digitalizirajte uvozno-izvozne postopke

S spletnimi moduli na eCustoms platformi je zagotovljena enostavna in uporabniku prijazna izdelava carinskih deklaracij/izvajanje vseh vrst postopkov in pripadajočih podpornih dokumentov.

Celoten carinski in poenostavljeni postopek se lahko izvede na enem mestu z največjo možno avtomatizacijo. Aplikacije smo oblikovali na način poenostavitve vlaganja deklaracij in brezpapirnega poslovanja s carino ter čim večjega pregleda in analitike za zastopnike in končne stranke.

Poleg carinskih deklaracij lahko pripravljamo in pošiljamo dodatne dokumente, npr. cestni tovorni list, ePriloge idr.

Digitalizirajte

ICS/ECS – Izvozni in uvozni kontrolni postopki

Moduli za izvajanje izvoznih in uvoznih kontrolnih postopkov v povezavi z zunanjimi partnerji in nadaljnjimi postopki uvoza/izvoza ali tranzita so razviti in vzdrževani skladno z zahtevami ICS in ECS s strani FURS in EU TAXUD.

Sistem podpira in omogoča vse formalne interne kontrole, šifrante in predpisane izpise ter je povezljiv z drugimi rešitvami za izvajanje carinskih postopkov ter lokalnimi sistemi uporabnika.

Za vsako deklaracijo lahko po elektronski pošti pošljemo potrdilo o zaključku postopka – na voljo je ročni ali avtomatski način.

ICSECS Izvozni in uvozni kontrolni postopki

NCTS5 – Sledite premiku blaga

Sistem NCTS5 se uporablja za sledenje premikov blaga v cestnem transportu znotraj EU. Rešitev eCustums NCTS5 je namenjena izvajanju nacionalnih in EU tranzitnih postopkov ter pripravi in izmenjavi elektronskih tranzitnih dokumentov.

Rešitev omogoča pregledovanje, vnos in kontrolo NCTS5 sporočil ter postopkov v povezavi s FURS in EU NCTS5 okoljem.

Uporaba NCTS5 sistema je pogoj za imetnike dovoljenj za pooblaščenega pošiljatelja in prejemnika na strani uvoza. Rešitev eCustums NCTS5 zagotavlja vodenje varnostnih podatkov.

NCTS

EMCS – Sledite premikom trošarinskega blaga

Z rešitvijo ZZIemcs gospodarskim subjektom zagotavljamo enostavno in zanesljivo izmenjavo trošarinskih dokumentov preko sistema EMCS.

S programskim paketom ZZIemcs boste elektronsko povezani s sistemom EMCS. Glede na obliko posla in trošarinski status boste lahko vnesli, popravljali e-TD, predlagali spremembe namembnega kraja, spremljali status trošarinskega dokumenta ter varno izmenjavali podatke (e-podpisovanje sporočil) s pristojnim trošarinskim organom.

EMCS Sledite premikom trošarinskega blaga

ZZIcw - Digitalno carinsko skladišče

Rešitev ZZIcw omogoča enostavno vodenje evidence blaga v zasebnem carinskem skladišču in podporo izvajanju povezanih carinskih postopkov.

Za vsak dogodek se hrani predpisan nabor podatkov, podprti so zahtevani procesi, omogočeni so različni izpisi in statistike. Na osnovi vodenih podatkov je omogočena izdelava carinskih deklaracij in tranzitnih dokumentov.

ZZ Icw Digitalno vodenje carinskega skladišča

Elektronsko Intrastat poročanje

Programski paket ZZIstat je namenjen avtomatizirani pripravi, pregledovanju, arhiviranju, upravljanju in digitalnemu posredovanju INTRASTAT poročil.

Uporabniku je omogočen prilagojen vnos, orodja za preračune, kontrolo podatkov in avtomatsko elektronsko izmenjavo s sistemom Statističnega urada Republike Slovenije.

Poleg ročnega vnosa je zagotovljeno avtomatsko zajemanje podatkov iz informacijskih sistemov uporabnikov – zavezancev za poročanje, avtomatska priprava poročil, kontrole, oddaje, preklici in spremljanje ter upravljanje celotnega postopka.

Elektronsko Intrastat poročanje

PREDNOSTI eCustoms

bizBox napredne rešitve eCustoms zagotavljajo zmanjšanje stroškov postopkov, celovito podporo zunanjetrgovinskih postopkov, poenostavitev in avtomatizacijo logistike, stalen nadzor in hitro izvajanje carinskih in drugih postopkov ter poročanja. Poleg tega je zagotovljen visok nivo varnosti, kvalitete in zanesljivosti delovanja v oblaku.

 • Enostavna uvedba eCustoms rešitve v oblaku in hiter začetek uporabe.
 • Zanesljivost in varnost delovanja potrjena s strani FURS in EU TAXUD.
 • Zagotovljena integracija z zalednimi sistemi uporabnika in prenos zgodovine.
 • Podpora zunanjetrgovinskim procesom eTrgovine, skladiščenja, zastopanja za vse vrste transporta (cestni, ladijski, avionski, železniški).
 • Zagotavljanje delovanja 24/7 in skladnosti z EU in nacionalno zakonodajo ter prilagajanje spremembam (šifrantov, TARIC ipd.).
 • Napredni pripomočki za lažje in hitrejše delo s sledenjem dobrim praksam in zahtevam uporabnikov.
 • Zagotovljene so storitve brezpapirnega poslovanja, eIzmenjave in verodostojnega hranjenja dokumentov ter vsebinska podpora uporabnikom (za postopke in delovanje aplikacij).

Izberite sebi primeren paket

bizBox eCustom je modularna skupina aplikacij na spletu v oblaku, ki zagotavljajo celovito podporo carinskim, intrastat in trošarinskim postopkom. Aplikacije so samostojne, a povezane in delujejo na isti platformi, tako da si lahko sami izberete postopke. Dokumente, analize, pooblastila, integracije, eHrambo in ePoslovanje pa se vodi enotno.

Osnovni paket

BizBox ePoslovanje – bizBox platforma

Brezplačno

Osnovne funkcije so vedno brezplačne.

Za izvajanje zunanjetrgovinskih postopkov in poročanja je na platformi bizBox zagotovljena:

 • Celovita zakonsko skladna podpora brezpapirnemu poslovanju
 • Enoten sistem pooblastil vodenja uporabnikov
 • Elektronska verodostojna hramba in revizijske sledi
 • eIzmenjava s FURS in EU ter partnerji,
 • Izmenjava drugih povezanih dokumentov (eRačun, dobavnica)
 • Integracije z informacijski sistemi uporabnikov

Začnite z uporabo bizBox Customs in skladno z zakonodajo in predpisi digitalizirajte svoje zunanjetrgovinsko poslovanje še danes!

Začnite brezplačno

Napredni paket

Paket eCustoms – Moduli

Prilagodite paket, da bo ustrezal vašim potrebam.

Moduli se lahko naročijo ločeno ali v paketu.

Ceniki uporabe so oblikovani glede na podjetje in število uporabnikov ter se obračunajo mesečno glede na uporabljene module.

eCustoms moduli:

 • AIS – Uvozni in poenostavljeni postopki
 • ICS – Kontrolni uvozni sistem
 • AES – Izvozni postopki in ECS – Izvozni kontrolni sistem
 • Obračun, Statistike in poročila
 • NCTS - EU Tranzitni postopki
 • EMCS - premiki trošarinskega blaga
 • Intrastat poročanje
 • Carinsko skladišče
 • eTrgovina in hitre pošiljke
Povpraševanje