CERTIFICIRANA STORITEV ELEKTRONSKE HRAMBE

Enostavno vse na enem mestu!

eHramba.si je odlična rešitev za vse, ki želite imeti varno shranjeno poslovno dokumentacijo. eHramba.si je certificiran zakonsko skladen repozitorij eDokumentov, ki zagotavlja centralizirano verodostojno elektronsko hrambo vseh vaših vsebin v elektronski obliki (dokumenti, pogodbe, eRačuni ipd.).

Storitev eHramba.si občutno poenostavi vaše poslovanje. Vse elektronske dokumente imate shranjene na enem mestu, do dokumentov pa lahko dostopate kadarkoli, in sicer preko vaših obstoječih aplikacij, spleta ali mobilno.

Povpraševanje

eDokumenti – kjerkoli, kadarkoli

eHramba.si omogoča integracijo z vašimi obstoječimi informacijskimi sistemi in poslovnimi aplikacijami. Po vzpostavljeni integraciji se lahko eDokumenti, ki so zajeti in obdelani, tudi če so v katerih drugih sistemih in aplikacijah, samodejno prenesejo v eHramba.si, uporabniki pa bodo do shranjenih dokumentov še vedno dostopali preko obstoječih aplikacij.

Vaši eDokumenti so v storitvi eHramba.si dostopni kadarkoli, kjerkoli in preko različnih naprav (aplikacij, spletnega vmesnika ali mobilno), skladno z varnostnimi pravili in pooblastili vaše organizacije.

 • Integracija z obstoječimi sistemi
 • Dostopno kjerkoli in kadarkoli
 • Zagotovljena varnost
Hero Hramba

Pooblastila in dostopi

Napredno urejanje uporabniških pooblastil omogoča, da vsakemu uporabniku dodelite le tista pooblastila, ki jih potrebuje za uporabo. Pooblastila se lahko dodeljujejo na nivoju celotnega sistema, klasifikacijskega razreda, skupine dokumentov ali posameznega dokumenta. Vsaka sprememba pooblastil je zabeležena v revizijski sledi.

 • Popoln nadzor nad pooblastili uporabnikov
 • Absolutna sledljivost
Pooblastila in dostopi

Varno, skladno in zanesljivo

V ZZI neprestano skrbimo za zagotavljanje zakonske skladnosti naših storitev in rešitev. Storitev in programska oprema eHramba.si sta skladni z zakonodajo, certificirani pri Arhivu RS, podjetje ZZI pa je certificirano po ISO standardih 9001 in 27001.

 • Zakonsko skladna hramba
 • Popolnoma varna hramba
Varno skladno in zanesljivo

Prednosti

 • Optimizacija poslovnih procesov
 • Avtomatizacija vlaganja dokumentov
 • Večja preglednost in dostopnost dokumentov
 • Zniževanje stroškov
 • Brez stroškov investicij v strojno in programsko opremo
 • Integracija in interoperabilnost
 • Varnost in nadzor
 • Zakonska skladnost
 • Podpora skladnosti z GDPR

EDI eHramba

EDI hramba
 • Takojšnja uvedba in začetek uporabe
 • Namenjena vsem, ki uporabljajo bizBox izmenjavo dokumentov
 • Prejeti in poslani dokumenti se samodejno shranijo v eHramba.si
 • Vnaprej določen klasifikacijski načrt
 • Kadarkoli je možno vključiti še elemente celostne eHrambe
Preklopite na eHrambo

Celostna eHramba

Celostna hramba
 • Prilagoditev eHramba.si vašim procesom in obstoječim aplikacijam
 • Prilagoditev klasifikacijskega načrta po vaših željah
 • Fleksibilna določitev pooblastil in pravic uporabnikov
 • Integracija z obstoječimi informacijskimi sistemi in poslovnimi aplikacijami v vaši organizaciji
 • Svetovanje in pomoč pri celotnem projektu uvedbe
Preklopite na eHrambo

Sistem eHramba.si

Shema e Hramba
 • Varno hranimo vašo elektronsko poslovno dokumentacijo na več kot treh lokacijah v Sloveniji.
 • Vsi elektronski dokumenti so shranjeni na enem mestu.
 • Enostavna in cenovno ugodna uporaba.
 • Varnostna arhitektura sistema eHramba.si omogoča nadzorovano uporabo ter preprečuje izgubo ali nenameren izbris poslovne dokumentacije.
 • Dokumenti se v eHramba.si lahko shranjujejo avtomatsko iz vaših obstoječih aplikacij preko elektronske izmenjave dokumentov.

Od zajema do uničenja – eHramba.si poskrbi za vse!

Zajem gradiva

V procesu zajemanja dokumentarnega gradiva se z avtomatizacijo posameznih aktivnosti znatno skrajša čas, potreben za zajem dokumentarnega gradiva, zmanjša se tudi število napak.

eHramba.si omogoča avtomatsko vlaganje že oblikovanih e-dokumentov iz različnih lokalnih aplikacij ali okolij z vnaprej določenimi postopki in procesi. Omogoča tudi zajem in pretvorbo papirnih dokumentov.

Dokumentarno gradivo se v sistem eHramba.si zajema posamezno ali zbirno (sočasni zajem večjih enot dokumentarnega gradiva).

Zajem

Upravljanje in uporaba arhiva

Dostop in iskanje hranjenega gradiva

Za dostop do hranjenega gradiva je na voljo napreden sistem iskanja po arhivu. Sistem eHramba.si omogoča dostop do hranjenega gradiva ves čas trajanja hrambe.

Na nivoju posameznega uporabnika se določijo različne možnosti dostopa do hranjenega gradiva.

Urejanje opisnih podatkov

Spreminjanje opisnih podatkov dokumenta, odpravljanje napak, ki so nastale med postopkom zajema dokumentov.

Revizijske sledi in potrjevanje dokumentov

Storitev potrjevanja dokumentov vključuje vse aktivnosti, potrebne za zagotavljanje revizijske sledi, avtentičnosti ter celovitosti hranjenih dokumentov.

Vodijo se v zaščitenem okolju eHrambe, ki se ne more spreminjati, in uporabniki do njega nimajo dostopa.

Upravljanje

Uničenje gradiva

Brisanje dokumentov vključuje vse aktivnosti, potrebne za zakonsko skladno uničevanje hranjenih dokumentov v sistemu eHramba.si, ki jim je potekel rok hrambe, predpisan v politiki hranjenja za pripadajoč klasifikacijski nivo (velja za dokumente, ki niso definirani kot arhivski dokumenti).

Uničenje dokumentov lahko preko spletnih funkcij ročno zažene uporabnik sistema eHramba.si z zadostnim nivojem uporabniških pravic.

eHramba.si omogoča avtomatsko pripravo seznama gradiva za uničenje s pretečenim rokom hrambe.

Uničenje gradiva