Anketa o uporabi eRačunov v Sloveniji

19. apr. 2023

Emails

Naši partnerji Digitalno središče Slovenije, IKT horizontalna mreža in Fakulteta za organizacijske vede izvajajo raziskavo o uporabi eRačunov v Sloveniji. Namen ankete je pridobiti vpogled v trenutno stanje glede uporabe eRačunov v Sloveniji, vključno z informacijami o prihajajočem novem zakonu o eRačunih.

Kot uporabnikom bizBox storitev vas vljudno naprošamo za izpolnjevanje ankete do 28.4.2023. Vaši odgovori so ključni za razumevanje potreb in izzivov uporabnikov eRačunov.

Za Vaše sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujemo.

KLIK NA ANKETO
Deli na