eRačuni

Pobude evropskega parlamenta glede obveznosti e-računov in poročanja DDV

15. mar. 2022

Smernice thumbnail 2

Evropski parlament je 10.3.2022 sprejel resolucijo k akcijskemu načrtu Komisije za poenostavitev obdavčevanja. Dokument vsebuje nekaj pomembnih pomislekov in priporočil glede pospeševanja in vpliva poslovanja z e-računi in poročanja DDV, ki se navezujejo na posvet "DDV v digitalni dobi" - Vir

Priporočila vezana na e-račune:

  • Takojšnja uvedba harmoniziranega enotnega standarda za e-račune v vseh državah članicah
  • Vzpostavitev vloge e-računov pri poročanju v realnem času
  • Raziskati možnost postopne uvedbe obveznega e-izdajanja računov po vsej Evropski uniji do leta 2023

Priporočila za zmanjšanje DDV vrzeli:

  • Poenostavitev izpolnjevanja obveznosti DDV in pridobitev podatkov za spremljanje in boj proti davčnim goljufijam
  • Oblikovanje standarda za spletno poročanje podatkov za čezmejno poslovanja, po možnosti z uporabo podatkov iz obdelave e-računov. Te podatki naj nadomestijo vse obstoječe zahteve glede poročanja na tem področju, kar bo še posebej za MSP povzročilo zmanjšanje stroškov na račun skladnosti. Pri tem je potrebno zbrane podatke uporabljati ob ustreznem spoštovanju zaupnosti in ob upoštevanju vseh ustreznih zakonov o varstvu podatkov.
Deli na