eRačuni

Pojasnilo o uporabi davčnih kod v e-računih e-SLOG 2.0

21. jan. 2022

Smernice thumbnail 8

Nacionalni forum za e-račun je v sodelovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in Upravo Republike Slovenije za javna plačila pripravil pojasnilo o uporabi davčnih kategorij oziroma pripadajočih davčnih kod v e-računih e-SLOG 2.0.

V pojasnilu je za vsako davčno kategorijo oziroma davčno kodo podana obrazložitev in primer uporabe. Pojasnilo vključuje tudi zadnje dopolnitve vezane na novele ZDDV-1M, ki se uporablja od 22. 1. 2022 dalje.

V prilogi so zbrani primeri eSLOG 2.0 e-računov za posamezno davčno kategorijo s pripadajočo davčno kodo.

Deli na