Pridobite do 60% sofinanciranja pri uvedbi digitalizacije

10. feb. 2022

News 3

Finančne spodbude za digitalizacijo poslovanja so ponovno na voljo v letošnjem letu. Le – te se izplačujejo v obliki nepovratnih sredstev, njihova višina pa predstavlja tudi do 70% celotne investicije. V nadaljevanju predstavljamo trenutno odprte razpise in tiste, ki so trenutno še v pripravi, ter so namenjeni malim in srednje velikim podjetjem.

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije. Razpisna in pozivna dokumentacija sta na voljo tukaj.

Z vavčerjem želijo spodbuditi tako zaposlene kot vodilne kadre podjetij, k izboljšanju in pridobivanju ustreznih znanj, ki so ključna za področja digitalizacije. Pri tem lahko pomagamo tudi mi, z naslednjimi izobraževanji:

 • Uvedba ePoslovanja v podjetju
 • Uvedba eHrambe v podjetju
 • Usposabljanje za uspešno pripravo notranjih pravil
 • Uvedba eRačunov
 • Digitalizacija logistike - kako z digitalizacijo procesov pohitrimo postopke in optimiziramo stroške poslovanja

Zainteresirani se lahko prijavi na eno ali več usposabljanj, ki so zapisana v Katalogu strokovnjakov. Subvencija za izbrana usposabljanja ne more presegati maksimalnega zneska subvencije (za posameznega udeleženca je mogoče uveljavljati do 600,00 eur, maksimalna zaprošena višina sofinanciranja pa znaša 9.999, 00 eur).

Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022

Že zelo znan razpis e-poslovanje ima razpisan prijavni rok tudi v letošnjem letu. V sklopu razpisa lahko vzpostavite ali posodobite elektronsko poslovanje s partnerji, vzpostavite novo spletno stran ali spletno trgovino in drugo. Tudi v sklopu tega razpisa so upravičeni prejemniki sredstev mikro, mala in srednje velika podjetja.

Možno je pridobiti od 5.000,00 do 30.000,00 EUR, kar predstavlja 70% višine upravičenih stroškov.

Katere storitve in rešitve je možno sofinancirati v sklopu razpisa

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti mala in srednja podjetja. S prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige, na nove trge ter tako povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja. Prav tako bodo izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšali odnose v celotni dobavni verigi.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje naslednje ukrepe:

 • Elektronsko izmenjavo med partnerji
 • Digitalizacijo nastopov na sejmih
 • Spletne strani za tuje trge
 • Spletne trgovine
 • Produktno-prodajne videe
 • Krepitev kompetenc - usposabljanja

Naše podjetje je priznani ponudnik storitev in rešitev za digitalizacijo poslovanja podjetja. Podjetjem omogočamo vzpostavitev EDI eIzmenjave s partnerji.

— Igor Zorko, ZZi d.o.o.

Pomagamo vam tudi pri prijavi na razpis oziroma vas napotimo na enega izmed partnerskih podjetij, ki so specializirani za te storitve.

Naše podjetje je tudi vključeno v DIH katalog strokovnjakov z ustreznimi referencami.

Vaš interes za prijavo na razpise sporočite na prodaja@zzi.si ali pa nas pokličite na 01 530 33 52.

Deli na