Napake pri pošiljanju

ERROR: Nezadosten nivo pravic ali pa izdajatelja za davčno številko SI85190586 ni mogoče najti!

Napaka pomeni, da podjetje še ni prijavljeno na UJP kot izdajatelj eRačunov. Če eRačune pošiljate preko naših storitev bizBox, nas pokličite, da uredimo prijavo za izdajanje eRačunov na UJP.

ERROR: Prejemnika z računom SI56000011110000111 in davčno številko SI85190586 ni mogoče najti znotraj sistema UJPnet!

Če prejmete povratnico, ki vsebuje zgornji tip napake, pomeni, da nimate vpisanega pravega transakcijskega računa za izbranega prejemnika (plačnika).

ERROR: Račun SI56SI56000011110000111 ne ustreza IBAN formatu!

Napaka pomeni, da ima vpisan transakcijski račun napačno obliko. TRR mora imeti 17 znakov, pri čemer je na začetku SI56, potem pa sledi še 15 številk.

ERROR: Sklic plačila: Dolžina ni v okviru predpisanih meja!

Napaka pomeni, da vpisani sklic plačila (strukturirana referenca) ni prave dolžine po shemi eSlog.Največje število znakov sklica ne sme presegati 35 znakov. Številka sklica se sicer sestavlja po pravilniku ZBS »Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev«.

ERROR: Račun v prilogi ne ustreza predpisani shemi za eSlog.

Napaka v vrstici 8 in stolpcu 14! (Ime vozlišča: sender_mailbox, tip vozlišča: Element, opis: The element 'sender_eddress' has invalid child element 'sender_mailbox'. List of possible elements expected: 'sender_agent'.)

Pri taki vrsti napake pogledamo, kateri podatki so navedeni kot pričakovani (List of possible elements expected). V zgornjem primeru je naveden »sender_agent«, kar pomeni, da v eRačunu manjka podatek BIC koda banke pošiljatelja. "

[ERROR: Priloga 1 : Priloga pod zaporedno št. 1: Račun v prilogi ne ustreza predpisani shemi za E-Slog. Napaka v vrstici Neznan in stolpcu Neznan! (Ime vozlišča: Neznan, tip vozlišča: Neznan, opis: There is an error in XML document (12, 8302).)

Ta napaka bi lahko imela več vzrokov, saj je vzrok »Neznan«. Po naših dosedanjih izkušnjah pa je bil najpogostejši vzrok te napake podatek »enota mere«, ki je imela odvečne znake (npr. presledke).

"-99" ["[ERROR: Priloga pod zaporedno št. 1: Dokument ne ustreza predpisani shemi. Dovoljeni dokumenti: UBL 2.1, CEFACT 100.D16B, eSlog 2.00! ]"].

Dokument ni poslan v ustrezni obliki oz. poslani eSlog 2.0 ni zapisan po predpisani .xsd shemi – kontaktiraj ponudnika informacijske rešitve.

"-99" ["[ERROR: Priloga pod zaporedno št. 1: XML dokument v prilogi ni podpisan. Napaka: Vozlišče referenčni dokument /Invoice/M_INVOIC/G_SG1[S_RFF/C_C506/D_1153='XX']/S_RFF/C_C506/D_1154 je obvezno! ]"]

V računu manjka referenčni dokument, obvezen je vsaj 1 referenčni dokument (pogodba/naročilo/dobavnica)

"-99" ["[ERROR: Priloga pod zaporedno št. 1: XML dokument v prilogi ni podpisan. Napaka: Vozlišče matična št. prejemnika (pravne osebe/Invoice/M_INVOIC/G_SG2[S_NAD/D_3035='BY']/G_SG3[S_RFF/C_C506/D_1153='0199']/S_RFF/C_C506/D_1154 mora biti navedeno natanko enkrat! ]"

Račun ne vsebuje matične številke prejemnika eRačuna.

"-99" ["[ERROR: Napaka: Vozlišče matična št. izdajatelja (pravne osebe)/Invoice/M_INVOIC/G_SG2[S_NAD/D_3035='SE']/G_SG3[S_RFF/C_C506/D_1153='0199']/S_RFF/C_C506/D_1154 mora biti navedeno natanko enkrat! ]

Račun ne vsebuje matične številke pošiljatelja eRačuna

¨-99¨ [¨HALICL0016: Transakcije (recipient_account=`SI56029221234567965`, XXX_EXT_ORDER.DOC_ID=`test`, XXX_EXT_ORDER.EXTERNAL_ID=`test-12561912568 `) ni mogoče usmeriti.¨]

IBAN prejemnika je napačen oz. prejemnik na omenjenem računu nima urejenega prejema.

¨-99¨ [¨Napaka pri validaciji: Velikost prilog je prevelika: 5965875. Največja dovoljena velikost je 2097152!¨]

Skupna velikost računa je prevelika za dostavo.

¨-99¨ [¨Ime datoteke, ki je dodana kot priloga 2, ne sme vsebovati presledkov in šumnikov. Ime lahko vsebuje le male in velike črke, številke in podčrtaje!¨]

Priloga je napačno poimenovana, zato računa ni mogoče dostaviti.