IN IN D.O.O.

Rešitve:
  • IPSPlus

Inin

Podjetje InIn vidi svoje poslanstvo v organizaciji in apliciranju lastnih programskih rešitev ter povezovanju teh rešitev z vidnimi svetovno standardiziranimi poslovnimi informacijskimi sistemi.

Ravno integracija standardiziranega centralnega poslovnega okolja z definiranimi informacijskimi procesi v tem kriznem času zahteva vedno več individualnih rešitev. Splošne in povprečne, unificirane rešitve pomenijo nazadovanje, inovativnost in hitra tržna orientacija pomenita možnost za napredovanje.

Tako je v podjetju InIn poslovni moto – biti drugačen, biti uspešen – v celoti vodilo za razvoj informacijskih orodij, ki omogočajo enostavno in hitro prilagoditev vedno spreminjajočemu se poslovnemu procesu.

http://www.inin.si
Rešitev

IPSPlus

IPSPlus

Katere bizbox storitve podpira?

  • eIzmenjava
  • EDI Hramba.si

Kateri eDokument prejema?

  • eRačun
  • Povratnica

Kateri eDokument pošiljam?

  • eRačun