PERFTECH d.o.o.

Rešitve:
  • Perftech.Largo

Perftech

Perftech je podjetje, ki deluje na področju računalniškega in informacijskega inženiringa z lastnim razvojem programske opreme.

Tržimo izgradnjo poslovno informacijskih sistemov, razvijamo in tržimo multimedijske rešitve in storitve, prodajamo informacijske rešitve, računalniško in komunikacijsko opremo in sistemske integracije. Naše IT rešitve in storitve so zaradi različnih področij delovanja zelo raznolike in se med seboj prepletajo, pa tudi dopolnjujejo.

To je poleg znanja in izkušenj naša konkurenčna prednost, da lahko oblikujemo rešitve za različne naročnike, mala, srednja in velika podjetja z različnih branž in raznolikih zahtev

http://www.perftech.si
Rešitev

Perftech.Largo

Perftech.Largo

Katere bizbox storitve podpira?

  • eIzmenjava
  • EDI Hramba.si
  • eImenik

Kateri eDokument prejema?

  • eRačun

Kateri eDokument pošiljam?

  • eRačun