Obvestilo o spremembi Splošnih pogojev za elektronske storitve bizBox družbe ZZI d.o.o.

01. feb. 2024

Difference between agreement and contract 410x273

Obveščamo vas, da so od dne 01.2.2024 v veljavi novi Splošni pogoji za elektronske storitve bizBox.

Novi Splošni pogoji so objavljeni na www.bizbox.eu/splosnipogoji .

Kratek opis sprememb:

- posodobitev definicij pojmov

- dodana možnost sklepanja naročniškega razmerja po pooblastilu

- uporabniški dostop podjetja se spremeni v dostop do bizBox platforme

- dopolnitve v poglavju naročniška pogodba (6.1)

- dodana obveznost prevzemanja eDokumentov v eNabiralniku (7.2.)

- dodani kontakti bizBox

- dopolnjene Kršitve (8.2)

- dodano poglavje Poslovna skrivnost (10)

- dodan kraj hrambe in obdelave podatkov - v Republiki Sloveniji (Pogodba o obdelavi osebni podatkov, 10. člen)

Šteje se, da se strinjate z vsakokratnimi spremembami, v kolikor nadaljujete z uporabo Storitev kljub uveljavitvi sprememb.

V kolikor se s spremembami ne strinjate, imate pravico do odstopa v roku 30 dni od uveljavitve spremembe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni.

Ta pravica ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.

Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljeno spremembo so vam na voljo na prodaja@zzi.si ali pokličite na +386 1530 33 52.

ZZI d.o.o / ekipa bizBox


Deli na